Entertainment Of Asia
Shopping Media Product Health Plus in Thailand
kooru.com first page Asia Entertainment News Asia Music Album Asia Music Video Asia Live Concert Asia Artist Profile Stars Wallpaper picture Tarvel Syte in Asia Clip Idols games Movies and Drama in Asia โฆษณากับเว็บไซต์

รู้จัก “กวางเจา” ในเงาเอเชียนเกมส์  รู้จัก “กวางเจา” ในเงาเอเชียนเกมส์  kooru rss feed
Description


ได้ฤกษ์เปิดการแข่งขันอย่างเป็นการในเย็นวันนี้(12 พ.ย. 53) สำหรับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย “เอเชียนเกมส์“โดยจะมีการแข่งขันอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 12-27 พ.ย.นี้

กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16 มี“นครกวางเจา” แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจะมีการทำพิธีเปิด ณ ไห่ซินซาสแควร์ เกาะจำลองกลางแม่น้ำจูเจียง เขตเทียนเหอ

“กวางเจา” หรือที่คนจีนออกเสียงสำเนียงว่า “กว่างโจว” (Guǎngzhōu) นั้นเป็นเมืองเอก(เมืองหลวง)ของมณฑลกวางตุ้ง ตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายยาวเป็นอันดับสามของประเทศ และยังเป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมทางทะเลในครั้งอดีต และยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกที่เปิดต้อนรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อ ค้าขาย อีกทั้งยังเป็นเมืองแรกที่ได้รับจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน

กวางเจาในปัจจุบัน เป็นเมืองใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจการค้ามากที่สุดในภาคใต้ ซึ่งคนไทยส่วนหนึ่งรู้จักเมืองกวางเจาจาก“กายกรรมกวางเจา”ที่ค่อนข้างมีชื่อ ในเมืองไทย และเคยมาเปิดการแสดงที่เมื่อไทย

ในขณะที่กวางเจาสำหรับคนจีน ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองแพะ" หรือ "หยางเฉิน" โดย มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ในสมัยราชวงศ์โจว (11-771B.C.) เทพห้าองค์มองเห็นเมืองกวางเจาแห้งแล้งอยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพง จึงทรงประทับแพะซึ่งคาบรวงข้าวลงมาจากสวรรค์มาให้ชาวบ้าน และได้ดลบันดาลให้เมืองกวางเจามีความเจริญและอุดมสมบูรณ์ จากนั้นเทพทั้งห้าก็หายไป คงเหลือไว้แต่เพียงแพะทั้ง 5 ตัวที่กลายเป็นหิน ดังนั้นชาวเมืองจึงถือว่าแพะเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำเมืองจนทุกวันนี้
ภายในบ้านตระกูลเฉิน

นอกจากจะเป็นเมืองแพะ เป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งทางภาคใต้ของจีน และเมืองแห่งกายกรรม กวางเจายังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของเมืองจีน โดยสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆในกวางเจา มีดังนี้

"บ้านตระกูลเฉิน" หรือบ้านของคนแซ่เฉิน 1 ใน 5 แซ่ใหญ่แห่งกวางเจา บ้านตะกูลเฉินที่ดูเหมือนคฤหาสน์หลังนี้สร้างโดยคนในตระกูลเฉินสมัยราชวงศ์ ชิง ประมาณปี ค.ศ.1890 เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตระกูลตัวเอง พร้อมใช้เป็นที่ชุมนุมและสถานที่อบรมลูกหลานก่อนจะไปสอบจอหงวน จนภายหลังกลายเป็นโรงเรียนตระกูลเฉิน ต่อมารัฐบาลจีนได้บูรณะซ่อมแซมเป็นครั้งใหญ่ และประกาศให้เป็นสถานที่อนุรักษ์ เพราะมีสถาปัตยกรรมที่งดงามมีคุณค่า มีลวดลายมงคลทำด้วยเซรามิคประดับอยู่บนหลังคา

ภายในบ้านแบ่งเป็นห้องๆเพื่อจัดแสดงสภาพบ้านเรือนของคนกวางเจาในอดีต มีการจัดแสดงข้าวของอย่างพวกเครื่องกระเบื้อง งานไม้ งานแกะสลักต่างๆ บางห้องจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งปัจจุบันตระกูลเฉินได้เปิดบ้านเป็น Guangdong Museum of Folk Art หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกวางตุ้ง โดยได้รวบรวมเอาข้าวของต่างๆที่สะท้อนถึงความเป็นศิลปะพื้นบ้านของกวางตุ้ง มาให้ชมกัน
อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น

"อนุสรณ์สถาน ดร.ซุน ยัตเซ็น" (Dr.Sun Yat-Sen’s Memorial Hall) สร้างขึ้นเพื่อรำลึกแด่ ดร.ซุนยัตเซ็น หนึ่งในบุคคลที่ชาวจีนเคารพนับถือมาก เนื่องจากเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ร่วมปฏิวัตินำพาจีนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ โดยบ้านเกิดของเขานั้นก็อยู่ที่เมืองเซียงซัน ในกวางเจานี้เอง

หอประชุมก็มีอนุสาวรีย์ของ ดร.ซุน ยัตเซ็น ยืนเด่นเป็นสง่า เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องเก็บรูปไปเป็นที่ระลึก ภายในอนุสรณ์สถานเป็นหอประชุมขนาดใหญ่ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเยี่ยม รูปทรงแปดเหลี่ยม เพราะสร้างขึ้นโดยไม่มีเสาคั่นกลางห้องบดบังสายตาของผู้ประชุม และมีประวัติของ ดร.ซุน ยัตเซ็นให้อ่านกัน ส่วนบริเวณรอบๆหอประชุมจัดทำเป็นสวนสาธารณะไว้ให้ประชาชนพักผ่อน
ชุดโบราณในพิพิธภัณฑ์สุสานกษัตริย์หนานเยว่

"พิพิธภัณฑ์สุสานกษัตริย์หนานเยว่" (Nanyue King Museum) สุสานกษัตริย์โบราณสมัยสมัยซีฮั่น (206 ปี ก่อนคริสตกาล) เป็นสุสานของฮ่องเต้องค์ที่สองแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกที่เก่าแก่และใหญ่ที่ สุด และยังถือเป็น 1 ใน 80 ที่มีชื่อเสียงของโลกอีกด้วย

ตัวตึกพิพิธภัณฑ์ภายนอกแม้จะดูทันสมัย แต่ภายในได้รักษาสภาพโบราณของสุสานนี้ไว้ได้เป็นอย่าง ตัวสุสานขุดลึกลงไปใต้ดินถึง 20 เมตร สามารถเดินลงไปชมได้ ภายในสุสานมีไฮไลท์อยู่ที่ชุดหยกที่เอาไว้ห่อหุ้มพระศพของกษัตริย์ ทำด้วยหยกกว่า 2,291 ชิ้น แต่ละชิ้นจะร้อยโยงกันด้วยทอง เงิน และทองแดง นอกจากนี้ยังมีห้องต่างๆ อาทิ ห้องสำหรับฝังพระศพของกษัตริย์และมเหสีของพระองค์ ห้องเก็บสมบัติต่างๆ ส่วนจัดแสดงข้าวของที่ขุดขึ้นมาจากสุสาน อาทิ เครื่องประดับ อาวุธ มีด ดาบ ตราประทับทำด้วยทอง ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีค่าประเมินมิได้

“สวนสาธารณะเยี่ยว์ซิ่ว” ส่วนสาธารณะอันร่มรื่นกลางเมือง ที่โดดเด่นไปด้วยจุดถ่ายรูปสำคัญประจำเมือง คือ“อนุสาวรีย์ 5 แพะ” สัญลักษณ์ แห่งเมืองกวางเจาอันมีที่มาดังตำนานที่ว่าไว้ข้างต้น ซึ่งอนุสาวรีย์ 5 แพะนี้ ได้ถูกตัดทอนในรายละเอียดมาทำเป็นกราฟฟิคโลโกของกวางเจาเกมส์ครั้งนี้
หมีแพนด้าด่าวเด่นแห่งสวนสัตว์ในกวางเจา

"Xiangjiang Safari Park" เป็นสวนสัตว์นอกเมืองที่ มีสัตว์กว่า 20,000 ตัว และกว่า 450 สายพันธุ์ มีทั้งโซนที่ให้ขับรถส่วนตัวชม โซนนั่งรถรางชมสัตว์ต่างๆ ที่มีสัตว์เด่นๆอย่าง สิงโตแอฟริกา แรดขาว ฮิปโปโปเตมัส เสือชีต้า เป็นต้น ในขณะที่โซนเดินเท้าชมสัตว์มีไฮไลท์อยู่ที่เจ้าหมีแพนนับเป็นสิบตัว ร่วมด้วยหมีโคอาล่าจากออสเตรเลีย

นอกจากนี้ในสวนสัตว์ยังมีแหล่งรวมความสนุกสนานอื่นๆ อาทิ สวนสนุก สวนน้ำ สวนจระเข้ คณะละครสัตว์นานาชาติ สนามกอล์ฟ และโรงแรมอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างพร้อมสรรพ
แสงสีจากตึกสูงยามราตรี ริมแม่น้ำไข่มุก

สำหรับไฮไลต์อีกอย่างหนึ่งของคนมาเที่ยวกวางเจาก็คือ การล่องเรือในแม่น้ำเพิร์ล หรือแม่น้ำไข่มุก ในเขตเทียนเหอ ย่านธุรกิจของกวางเจา

แม่น้ำเพิร์ล เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และการคมนาคมขนส่ง คล้ายๆกับแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเราซึ่งการล่องเรือชมวิวดูสีสันเมืองกวางเจา ยามค่ำคืนจะได้เห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำ บ้านเรือนใน 2 ฟากฝั่ง ตึกสูงระฟ้ามากมายที่ดูลานตาไปด้วยแสงสีไฟจากตัวตึก และสะพานแขวนที่ประดับไฟสวยๆ
ถนนปักกิ่ง แหล่งช้อปปิ้งหลักในเมืองกวางเจา

ปิดท้ายที่เที่ยวเด่นๆในเมืองกวางเจาตามสไตล์คนไทยกันด้วยการช้อปปิ้งบนถนนปักกิ่ง หรือ "เป่ยจิงลู่" ย่านแหล่งช้อปที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในกวางเจา

ถนนปักกิ่งสร้างทับถนนโบราณ มีการเก็บรักษาสภาพของถนนสายเก่าไว้ให้ผู้คนที่มาเดินช้อปปิ้งได้ชื่นชมและ รับรู้ถึงความสำคัญในประวัติศาสตร์ ที่สำคัญคือมีร้านค้าและตรอกซอกซอยให้เดินช้อปปิ้งกันอย่างมากมาย กับสินค้าสารพัดสารพัน

และนี่ก็คือมนต์เสน่ห์แห่งกวางเจา เมืองเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 16 ซึ่งนับจากนี้คงต้องเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าไทยจะสามารถซิวเหรียญ รางวัลมาครองได้กี่เหรียญ

Article Tool
Add Kooru to Homepage   Add Kooru to Homepage
Printable version Content   Printable version
E-mail Content to a friendt   Email this to a friend
Bookmark this Content  Bookmark this site!
AddThis Social Bookmark Button
AddThis Feed Button

ขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์:  http://www.manager.co.th
  By: lulu  |  Date Create: วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 - 00:55 น.  |  Vitistor: 369
 
 
DVD VCD TVXQ
 สถานที่ท่องเที่ยวUpdate
“ทามารูยะ ฮอนเท็น” เนื้อย่างญี่ปุ่น หอมกรุ่นรสวาซาบิสด “ทามารูยะ ฮอนเท็น” เนื้อย่างญี่ปุ่น หอมกรุ่นรสวาซาบิสด
เกาหลีวันสีสวย...“เคียงจู” คู่เคียงใจ เกาหลีวันสีสวย...“เคียงจู” คู่เคียงใจ
ผลสำรวจพบคนไทยอยากไปเที่ยว ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง มากที่สุด ผลสำรวจพบคนไทยอยากไปเที่ยว ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง มากที่สุด
รู้จัก “กวางเจา” ในเงาเอเชียนเกมส์ รู้จัก “กวางเจา” ในเงาเอเชียนเกมส์
ชมสิงคโปร์ฟอร์มูล่าวันกลางคืน พร้อมจองที่พักราคาพิเศษ ชมสิงคโปร์ฟอร์มูล่าวันกลางคืน พร้อมจองที่พักราคาพิเศษ
“YourSingapore” เที่ยวสิงคโปร์ในภาพลักษณ์ใหม่ “YourSingapore” เที่ยวสิงคโปร์ในภาพลักษณ์ใหม่
ไปชิมเนื้อโกเบ..ที่ญี่ปุ่น ไปชิมเนื้อโกเบ..ที่ญี่ปุ่น
 
 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
ไปทัวร์เกาหลี แบบ “ศัลยกรรมสไตล์เกาหลี”  กันดีกว่า ไปทัวร์เกาหลี แบบ “ศัลยกรรมสไตล์เกาหลี” กันดีกว่า
สินค้าแนะนำและแหล่งซื้อสินค้าในเกาหลี สินค้าแนะนำและแหล่งซื้อสินค้าในเกาหลี
มี “3G” ไม่ต้องเช่ามือถือไปเกาหลี มี “3G” ไม่ต้องเช่ามือถือไปเกาหลี
ไปเที่ยวเกาหลีจะซื้ออะไรกลับมาดี..?? ไปเที่ยวเกาหลีจะซื้ออะไรกลับมาดี..??
ยล “ไทเป” เสน่ห์เมืองหลวงแห่งไต้หวัน ยล “ไทเป” เสน่ห์เมืองหลวงแห่งไต้หวัน
แนะนำเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี ของประเทศญี่ปุ่น แนะนำเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี ของประเทศญี่ปุ่น
ไปเที่ยวเกาหลี..สุดยอดเมนูอาหารเกาหลีจานเด็ด ไปเที่ยวเกาหลี..สุดยอดเมนูอาหารเกาหลีจานเด็ด
 
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
บริการ E-marketing
บริการ E-marketing
บริการ E-marketing
สุขภาพดี
บริการ E-marketing
ดวงตาน่ารู้
บริการ E-marketing
ศัลยกรรมความงาม
บริการ E-marketing
ราคาเลสิค
บริการ E-marketing
รูปดารานักร้อง
 
 
Today - วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564   ขณะนี้มีคนออนไลน์  135 คน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งสิ้น :  คน   
Design and Programing by lulu@chaiyo.com   Host Power By Thenextplus.com