Entertainment Of Asia
Shopping Media Product Health Plus in Thailand
kooru.com first page Asia Entertainment News Asia Music Album Asia Music Video Asia Live Concert Asia Artist Profile Stars Wallpaper picture Tarvel Syte in Asia Clip Idols games Movies and Drama in Asia โฆษณากับเว็บไซต์

เรียนจีน-ญี่ปุ่นอนาคตสดใส เผยใช้การ์ตูน-ซีรีย์สร้างแรงจูงใจ  เรียนจีน-ญี่ปุ่นอนาคตสดใส เผยใช้การ์ตูน-ซีรีย์สร้างแรงจูงใจ  kooru rss feed
Description


ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ประธานจัดงานมหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 4 (RSU Japanese Fair 2010)ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า แม้จะเป็นเรื่องน่ายินดีที่เยาวชนในปัจจุบันหันมาสนใจภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันสถาบันศึกษาและอาจารย์ต้องกลับไปคิดต่อว่าจะทำการสอนอย่างไร เพื่อประยุกต์บทเรียนให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในปัจจุบัน นอกจากนี้การเรียนในปัจจุบันไม่ควรมุ่งหาความรู้เฉพาะในเรื่องวิชาการเท่า นั้น แต่ต้องมุ่งหาประสบการณ์จริงเป็นหลัก ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในทุกด้าน อีกทั้งยังเป็นมหาอำนาจทั้งในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ถือเป็นต้นแบบที่ประเทศไทยควรยึดเป็นตัวอย่าง ในปัจจุบันภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญไม่ได้จำกัดเพียงภาษาอังกฤษอย่าง เดียว ในอนาคตตนเห็นว่าภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกำลังมีบทบาทความสำคัญมากขึ้น

ดร.อาทิตย์ กล่าวต่อไปว่า หากระบบการศึกษาไทยยังจำกัดอยู่แค่ภาษาไทยอาจทำให้ระบบการศึกษาล้าหลังกว่า ประเทศอื่นๆ ในเรื่องวิทยาการ ความก้าวหน้าและทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตามแม้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจะลดลงจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นกลับมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น เห็นได้จากกรณีที่มหาวิทยาลัยและโรงเรียนหลายแห่งมีการประสานความร่วมมือกับ ต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยรังสิตที่กำลังสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความ รู้กับประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่อาจมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน อนาคต

“วัฒนธรรมญี่ปุ่นมี เรื่องน่าชื่นชมหลายอย่าง ทั้งความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความเป็นคนเมือง โดยชาวญี่ปุ่นสามารถผสมผสานทั้ง 2 เรื่องได้อย่างลงตัวโดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมแม้จะมีการพัฒนา ประเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งเห็นได้ชัดจากเมืองที่มีตึกสูงมากมายแต่ญี่ปุ่นก็ไม่เคยละทิ้งธรรมชาติ ที่สวยงาม นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมีจุดเด่นอีกข้อ คือ ความขยันขันแข็งที่ช่วยให้ประเทศญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ทั้งที่ในอดีตประเทศไทยเคยมีศักยภาพเหนือกว่าประเทศญี่ปุ่น แต่จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาจึงทำให้ญี่ปุ่น สามารถพัฒนาบ้านเมืองได้ดีกว่าประเทศไทยหลายเท่าตัวจนกลายเป็นมหาอำนาจด้าน เศรษฐกิจในระดับโลก” อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว

ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ตนรู้สึกดีใจที่เยาวชนไทยสนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น เพราะเพียงแค่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็จะมีชาวญี่ปุ่น 128 ล้านคนที่พร้อมจะหันมาฟัง ในขณะที่ประเทศไทยมีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนมากเกือบ 5,000 แห่ง และมีชาวญี่ปุ่นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 1.4 ล้านคนต่อปี
"การมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพียงแค่ 1 ภาษาจะช่วยให้สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ไปตลอดชีวิตโดยไม่จำเป็นต้องรู้ภาษา จีนหรือภาษาอังกฤษเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้ต้องมีความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นอย่างแท้จริงและกล้าที่จะเริ่มเรียน รู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ดังนั้นนักศึกษาทุกคนควรตั้งใจศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพราะเชื่อว่าจะสามารถใช้ ประกอบอาชีพได้อนาคต"

ด้าน ผศ.ดร.ชมนาด ศีติสาร สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จะพบว่าประเทศญี่ปุ่นมีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจนสามารถพัฒนาประเทศให้มี อิทธิพลในระดับโลกและสามารถส่งออกวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นให้รู้จักได้มาก ขึ้น ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นเกิดความแพร่หลายจากการขยายการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่น ในประเทศต่างๆ ทำให้ประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นที่รู้จักในหลายประเทศ

"ในยุคหลังญี่ปุ่นพยายามส่ง ออกวัฒนธรรมมากขึ้นโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ละครและการ์ตูน จึงทำให้วัฒนธรรมญี่ปุ่นกลายเป็นที่นิยมในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ตนเห็นว่าการนำความนิยมของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ามาสร้างแรงจูงใจใน การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในกลุ่มนักศึกษาถือเป็นแนวทางที่ดี แต่ผู้สอนต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้อย่าง แท้จริงเพื่อให้ดึงดูดเยาวชนสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น"

ขณะที่ วรจรรย์ แสงเงิน บรรณาธิการนิตยสาร S Cawaii กล่าวว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นโดยการสร้างแรงจูงใจจากผู้เรียนนั้นถือ เป็นแนวทางที่ดี เนื่องจากการเรียนในห้องเรียนต้องสอบวัดคะแนนจึงทำให้นักเรียนเกิดความ เครียดและอาจส่งผลให้ผู้เรียนไม่สนใจอยากได้ความรู้อย่างแท้จริง "ใน อดีตเคยใช้แรงจูงใจจากการอ่านหนังสือการ์ตูน เพลงและละครซีรีย์ญี่ปุ่น จึงทำให้สามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย โดยส่วนตัวตนไม่มีพรสวรรค์ในเรื่องภาษาญี่ปุ่นแต่จากสิ่งที่เราตั้งใจเรียน รู้กลายเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องศึกษาจึงช่วยให้ตนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงอยากให้นักศึกษาทุกคนค้นหาสิ่งที่ชอบเพื่อนำมาประยุกต์ในการศึกษา ภาษาญี่ปุ่นอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างการเรียนรู้ได้ตามธรรมชาติและไม่รู้สึกเครียด"


Article Tool
Add Kooru to Homepage   Add Kooru to Homepage
Printable version Content   Printable version
E-mail Content to a friendt   Email this to a friend
Bookmark this Content  Bookmark this site!
AddThis Social Bookmark Button
AddThis Feed Button

ขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์:  http://www.manager.co.th
  By: lulu  |  Date Create: วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 - 05:46 น.  |  Vitistor: 70
 
 
DVD VCD TVXQ
 ข่าวการศึกษา Update
เรียนจีน-ญี่ปุ่นอนาคตสดใส เผยใช้การ์ตูน-ซีรีย์สร้างแรงจูงใจ เรียนจีน-ญี่ปุ่นอนาคตสดใส เผยใช้การ์ตูน-ซีรีย์สร้างแรงจูงใจ
เรียนภาษาและทัศนศึกษาในต่างแดน เรียนภาษาและทัศนศึกษาในต่างแดน
เวียดนามเซ็งจัด มหาวิทยาลัยไม่ติดฝุ่นในเอเชีย เวียดนามเซ็งจัด มหาวิทยาลัยไม่ติดฝุ่นในเอเชีย
ข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)  ข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)
“Young Leaders program (YLP)”  ประมาณ 1-2 ทุน ต่อ สาขา “Young Leaders program (YLP)” ประมาณ 1-2 ทุน ต่อ สาขา
เรียนภาษาญี่ปุ่นที่นอาจได้ “ทุนฟรีเรียนต่อ” เรียนภาษาญี่ปุ่นที่นอาจได้ “ทุนฟรีเรียนต่อ”
“Tama Imperial Art School” ม.ศิลปะชื่อดังของญี่ปุ่น “Tama Imperial Art School” ม.ศิลปะชื่อดังของญี่ปุ่น
 
 ข่าวการศึกษายอดนิยม
สถาบันขงจื๊อแจกทุนเรียนต่อจีนฟรี สถาบันขงจื๊อแจกทุนเรียนต่อจีนฟรี
เตรียมตัวไว้ก่อนไปเรียนเกาหลี  เตรียมตัวไว้ก่อนไปเรียนเกาหลี
ทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ ระดับปริญญาตรี ทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ ระดับปริญญาตรี
Music Design Dance Club : MDDC  “เต้นแดนซ์ อย่างเกาหลี กันดีกว่า” Music Design Dance Club : MDDC “เต้นแดนซ์ อย่างเกาหลี กันดีกว่า”
เกาหลี ...อีกหนึ่งประเทศที่น่าไปศึกษาต่อ “เรียนแล้วมีงานทำเกือบ 100%” เกาหลี ...อีกหนึ่งประเทศที่น่าไปศึกษาต่อ “เรียนแล้วมีงานทำเกือบ 100%”
เรียน “Graphic Animation” ที่ญี่ปุ่น เรียน “Graphic Animation” ที่ญี่ปุ่น
100 อันดับ คณะที่ (น่าจะ) ถูกเลือกเยอะที่สุดของแอดมิชชั่นปี 2553 100 อันดับ คณะที่ (น่าจะ) ถูกเลือกเยอะที่สุดของแอดมิชชั่นปี 2553
 
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
บริการ E-marketing
บริการ E-marketing
บริการ E-marketing
สุขภาพดี
บริการ E-marketing
ดวงตาน่ารู้
บริการ E-marketing
ศัลยกรรมความงาม
บริการ E-marketing
ราคาเลสิค
บริการ E-marketing
รูปดารานักร้อง
 
 
Today - วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564   ขณะนี้มีคนออนไลน์  133 คน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งสิ้น :  คน   
Design and Programing by lulu@chaiyo.com   Host Power By Thenextplus.com